THỬ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM & THỬ TỪ (KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH QUẢNG NGÃI)

Phương pháp siêu âm & Thử từ sử dụng để kiểm tra những cấu kiện như: mối hàn ống, mối hàn bồn có áp lực, mối hàn giữa các vật liệu như kèo, cột nhà , thép tiền chế, các tấm vật liệu đúc, kết cấu đúc, các kết cấu như trục máy, vỏ máy….
Sử dụng phương pháp siêu âm & thử từ sẽ phát hiện những khuyết tật sau:Vết nứt vật liệu và mối hàn, Lỗi hàn không liên kết, Hàn không thấu (hàn xuyên qua không đầy đủ), Không gian rỗng được hình thành khi đông cứng, Không gian rỗng, Cháy cạnh, Lệch cạnh, Lỗi lớp chân…
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected]
0914.081.889