Về Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Hợp Long

  • Tên đơn vị bằng tiếng Việt: Phòng Thí Nghiệm Và Kiểm Định Chất Lượng Công Trình LAS – XD 1295 – Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hợp Long.
  • Tên đơn vị bằng tiếng Anh: Works ‘Quality Test And Laboratory Room LAS – XD 1295 – Hop Long Trade And Constructional Investment Co.ltd.
  • Được thành lập theo quyết định số 01 / QĐ-HL ngày 25 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hợp Long.
  • Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4300698223 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 19 tháng 11 năm 2012 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 10 tháng 12 năm 2014.

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠI HỢP LONG

GIẤY HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

0914.081.889