THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC ÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT

Mục đích của thí nghiệm: Xác định vị trí và mức độ khuyết tật (nếu có) của cọc đóng/cọc khoan nhồi dựa trên sóng phản hồi ghi được trên đỉnh cọc
➡️ Phương pháp biến dạng nhỏ dựa trên lý thuyết truyền sóng ứng suất theo một phương trong thanh đàn hồi gây ra bởi tác động của lực xung, trong đó thay đổi kháng trở trong thanh sóng phản hồi trở lại đỉnh.
➡️ Khi tác động vào đầu cọc, sóng ứng suất sẽ truyền dọc theo thân cọc với vận tốc C, C là hàm của modul đàn hồi E và khối lượng riêng (C2=E/). Thời gian để sóng phản xạ trở lại đầu cọc tỷ lệ với khoản cách mà sóng bị phản xạ.
➡ Vì kháng trở cọc (Z) phụ thuộc trực tiếp vào tiết diện tích và modul đàn hồi, vì vậy giá trị kháng trở là đại lượng xác định tiết diện cọc và chất lượng bê tông cọc.
➡️ Khi sóng ứng suất (Wi) gặp sự thay đổi kháng trở cơ học từ Z1 = 1.A1.C tới Z2 = 2.A2.C, thì một phần sóng phản hồi đi lên (Wu) và phần còn lại truyền xuống dưới (Wd) để cả hai điều kiện tương thích và cân bằng sau được thoả mãn:
Wd = Wi 2 Z2 / (Z2 + Z1)
Wu = Wi ( Z2 – Z1) / (Z2 + Z1)
➡️ Tại mũi cọc tự do (Z2 = 0), sóng nén được phản hồi toàn bộ nhưng ngược dấu, còn đối với cọc đồng đều (Z1 = Z2) thì sóng nén lan truyền với biên độ không đổi.
➡️ Sóng ứng suất được phản hồi tại mọi vị trí có sự thay đổi kháng trở cơ học của cọc và phản hồi thu nhận được ở đỉnh cọc sau khoảng thời gian tỷ lệ với khoảng cách vị trí thay đổi kháng trở ấy.
➡️ Sóng phản hồi này gây ra sự thay đổi lực và vận tốc đo được tại đỉnh cọc.
➡️ Mức độ thay đổi biên độ vận tốc tại đỉnh cọc cho phép xác định mức độ thay đổi kháng trở, kết hợp với điều kiện địa chất thực tế làm cơ sở cho việc phán đoán tính toàn vẹn của cọc.
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 47.001
🏚 161 Ngô Sĩ Liên, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : hoplong1295@gmail.com Website: hoplong1295.com0914.081.889