THỬ NGHIỆM ĐO CHÙNG ỨNG SUẤT CHO CÁP DỰ ỨNG LỰC.

THỬ NGHIỆM ĐO CHÙNG ỨNG SUẤT CHO CÁP DỰ ỨNG LỰC.
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com
Phòng Las – 1295 đang tiến hành thí nghiệm đo chủng ứng suất cho cáp dự ứng lực
0914.081.889