THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA NỀN ĐẤT VÀ CÁC LỚP MÓNG ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU RỜI TẠI HIỆN TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 8821 : 2011

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA NỀN ĐẤT VÀ CÁC LỚP MÓNG ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU RỜI TẠI HIỆN TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN 8821 : 2011
🌿 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Soils and Unbound Roadbase in Place TCVN 8821 : 2011
🍀 Thí nghiệm này là cơ sở để đánh giá chất lượng lớp nền đất, các lớp móng bằng vật liệu rời, và được sử dụng để tính toán kết cấu mặt đường ô tô, đường sân bay trong phương pháp thiết kế có sử dụng chỉ số CBR.
🌾 Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Ghi – Mỹ Thành, tỉnh Bình Định
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com0914.081.889