Kiểm tra cường độ kéo và khả năng làm việc của bulong neo cấy trong kết cấu bê tông

Kiểm tra cường độ kéo và khả năng làm việc của bulong neo cấy trong kết cấu bê tông (Kiểm tra trên mẫu thử trước khi thi công đại trà)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình LAS – XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0255 6250966📱 : 0914081889 Mail : [email protected]


Kỹ thuật Phòng LAS – 1295 đang thí nghiệm Kiểm tra cường độ kéo và khả năng làm việc của bulong neo cấy trong kết cấu bê tông
0914.081.889