THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM (ULTRASONIC TEST – UT)

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm (Ultrasonic test – UT) là một dạng thử nghiệm không phá hủy sử dụng chùm sóng siêu âm chiếu vào vật liệu cần kiểm tra. Chùm sóng siêu âm này sẽ đi qua môi trường đồng nhất theo đường thẳng cho đến khi gặp biên âm thanh, tại biên âm thanh một phần âm thanh bị phản xạ trở lại. Cũng như vậy khi chùm siêu âm gặp chỗ không đồng nhất ( khuyết tật hàn hoặc khuyết tật của vật liệu ) nó sẽ xảy ra các hiện tượng phản xạ, thẩm thấu (xuyên qua) và sự biến đổi sóng. Đo đạc âm thanh thu lại này chúng ta sẽ biết được các khuyết tật hàn trong vật liệu.
– Sử dụng phương pháp siêu âm sẽ phát hiện những khuyết tật sau:
+ Vết nứt vật liệu và mối hàn
+ Lỗi hàn không liên kết
+ Hàn không thấu (hàn xuyên qua không đầy đủ)
+ Không gian rỗng được hình thành khi đông cứng
+ Không gian rỗng
+ Cháy cạnh
+ Lệch cạnh
+ Lỗi lớp chân trong mối hàn…
-Phương pháp siêu âm sử dụng để kiểm tra những vật liệu kết cấu như sau:
+ Siêu âm mối hàn ống, mối hàn bồn có áp lực
+ Siêu âm các mối hàn giữa các vật liệu như kèo, cột nhà thép tiền chế
+ Siêu âm các tấm vật liệu đúc, kết cấu đúc
+ Siêu âm các kết cấu như trục máy…
– Ưu điểm của phương pháp kiểm tra mối hàn:
+ Phương pháp siêu âm gần như kiểm tra được cho tất cả các loại vật liệu
+ Phương pháp siêu âm mối hàn được sử dụng với máy siêu âm gọn nhẹ, không ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, không ảnh hưởng tới môi trường.
+ Phương pháp siêu âm mối hàn và vật liệu cho kết quả rất tin cậy, nhanh chóng, có thể kết luận được ngay khi kiểm tra
+ Kỹ thuật siêu âm được sử dụng tất cả các ngành công nghiệp…
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình LAS-XD 1295
🏚 : 16B – Lê Ngung – TP. Quảng Ngãi

Hình 1, hình 2: Ống áp lực

Hình 3, 4, 5, 6, 7: Kỹ thuật đangThí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng phương pháp siêu âm

(ULTRASONIC TEST – UT) trên Ống áp lực
0914.081.889