CẦU PHƯỚC THƯỢNG – ĐƯỜNG TỈNH LỘ 3 – KHÁNH HÒA

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁP DỰ ỨNG LỰC ( Cơ lý; Độ Cứng nêm neo; Căng kéo Đồng Bộ; Đo độ chùng ứng suất 200 giờ & 1000 giờ)
P/s: – Cầu Phước Thượng – Đường Tỉnh Lộ 3 – Tỉnh Khánh Hoà
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình LAS-XD 1295
🏚 : 16B – Lê Ngung – TP. Quảng Ngãi
☎ : 0255.6250966
Hình 1: Mẫu cáp chuẩn bị thí nghiệm cơ lý cáp dự ứng lực

Hình 2, hình 3: Mẫu cáp sau khi đã được thí nghiệm cơ lý cáp dự ứng lực
Hình 4: Mẫu cáp đang được thí nghiệm Đo độ chùng ứng suất 200 giờ & 1000 giờ
Hình 5: Bát, nêm dụng cụ để căng đồng bộ cáp dự ứng lực 
Hình 6: Đồng hồ dùng để căng đồng bộ cáp dự ứng lực 

Hình 7, hình 8: Kỹ thuật đang kiểm tra căng kéo cáp đồng bộ dự ứng lực

Hình 9, hình 10: Kỹ thuật đang kiểm tra độ cứng nêm neo 
0914.081.889