KIỂM TRA KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CỦA VẬT LIỆU SƠN PHỦ TRÊN BỀ MẶT KIM LOẠI ( PULL OFF )

Kiểm tra khả năng bám dính của vật liệu sơn phủ trên bề mặt kim loại (PULL OFF)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình LAS-XD 1295
🏚 : 16B – Lê Ngung – TP. Quảng Ngãi
☎ : 0255.6250966
Hình 1: Mô hình kiểm tra kiểm tra khả năng bám dính của vật liệu Sơn phủ trên bề mặt kim loại
( PULL OFF )


Hình 2, hình 3: Kỹ thuật Công ty Hợp Long – Las 1295 đang kiểm tra khả năng bám dính của vật liệu Sơn phủ trên bề mặt kim loại ( PULL OFF )
0914.081.889