DỰ ÁN: CẢNH CÁ TAM QUANG, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM

HỢP LONG 1295 THAM GIA THỬ NGHIỆM CỌC PDA TẠI DỰ ÁN: CẢNH CÁ TAM QUANG, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com

Hình 1, hình 2: Kỹ thuật đang tiến hành công tác thí nghiệm PDA
0914.081.889