DỰ ÁN: THỦY ĐIỆN ĐĂK BA

THÍ NGHIỆM CƠ LÝ LƯỚI B40
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com

Hình 1, hình 2: Mẫu lưới đang chuẩn bị thí nghiệm

Hình 3: Kỹ thuật đang tiến hành thí nghiệm mẫu lưới B40

Hình 4: Mẫu lưới B40 sau khi đã được thí nghiệm 
0914.081.889