THÍ NGHIỆM PHỤ GIA & NƯỚC DÙNG CHO HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG

THÍ NGHIỆM PHỤ GIA & NƯỚC DÙNG CHO HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG .
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com


Một  số hình ảnh Phòng Las – 1295 Thí nghiệm phụ gia & nước dùng cho hỗn hợp Bê tông Xi măng

có sự chứng kiến của các đơn vị Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu
0914.081.889