THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GỐI CẦU CAO SU

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GỐI CẦU CAO SU
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏠 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi


Các hình ảnh trên Kỹ thuật đang tiến hành Thí nghiệm Kiểm tra chất lượng gối cầu cao su
tại Phòng Las -1295
0914.081.889