XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ION CLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN LƯỢNG (TCVN 9337:2012)

XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ION CLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN LƯỢNG (TCVN 9337:2012) là một phương pháp thử không thể thiếu để đánh giá giá chất lượng bê tông bền Sunfat đã đông kết.
🌷 Phương pháp đo điện lượng truyền qua được tiến hành dựa trên nguyên tắc áp dòng điện một chiều điện thế 60V vào hai mặt của mẫu thử, một mặt được tiếp xúc với natriclorua 3% nối với cực âm, mặt kia tiếp xúc với dung dịch natrihyđroxit nối với cực dương.
Khả năng thấm ion clo qua bê tông được xác định thông qua gia trị tổng điên lượng truyền qua mẫu thử trong thời gian 6h được chia thành các mức: cao, trung bình, thấp, rất thấp, không thấm.
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com  

Hình 1: Mẫu đã gia công chuẩn bị thí nghiệm xác định độ thấm Ion clo bằng phương pháp đo điện lượngHình 2 & 3: Phòng Las – 1295 đang thí nghiệm xác định độ thấm Ion clo bằng phương pháp đo điện lượng có sự chứng kiến của đơn vị tư vấn

0914.081.889