THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA ỐNG REN

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA ỐNG REN (ỐNG NỐI COUPLER) DÙNG ĐỂ NỐI THÉP CỐT & MỐI NỐI THÉP CỐT BÊ TÔNG BẰNG ỐNG REN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG, THUỶ LỢI VÀ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC (TCVN 8163:2009)
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com
0914.081.889