THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: KHU DI TÍCH MỘ CỤ BÙI TÁ HÁN

THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ XÂY DỰNG phục vụ công tác nghiệm thu đầu vào, triển khai gia công đại trà.
Phân loại, phân nhóm gỗ tự nhiên theo các chỉ tiêu về ứng suất (thể hiện khả năng chịu các lực nén, kéo, uốn, cắt) và theo khối lượng thể tích (thể hiện sự đặc, chắc của gỗ) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1072:1971
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình LAS-XD 1295
🏚 : 16B – Lê Ngung – TP. Quảng Ngãi
📱 : 0914.081.889
Hình 1: Mẫu gỗ chuẩn bị để tiến hành thí nghiệm


Hình 2,3: Kỹ thuật đang tiến hành thí nghiệm mẫu gỗ 
0914.081.889