KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC, CHẲNG QUA LÀ PHẢI CÓ GIẢI PHÁP CỤ THỂ.

Vì vậy thiết lập mục tiêu rõ ràng là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng công việc mà chúng tôi áp dụng cho HỢP LONG 1295, chúng tôi Training từ quản lý đến nhân viên nhìn thấy và phủ nhận rằng thiết lập mục tiêu cần đạt được một cách rõ ràng là kim chỉ nam chỉ chúng tôi đến với tầm cao mới. Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra cần phải thực tế và trong khả năng có thể đạt được. Không chỉ giúp chúng tôi đoàn kết hơn, biết được mục tiêu cần phấn đấu, cần đạt được cho từng nhân viên của mình. Mỗi ae sẽ cần có những nhiệm vụ riêng của mình và quản lý đóng vai trò nắm giữ tổng thể hiệu quả công việc.
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
: 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com


0914.081.889