HỢP LONG 1295 THÔNG BÁO

Để mở rộng năng lực, bổ sung chỉ tiêu thí nghiệm, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hợp Long đã làm hồ sơ pháp lý trình lên Sở Xây Dựng Quảng Ngãi theo trình tự của Nghị định 35/2023/NĐ-CP và đã được cấp lại “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” Số : 1701/SXD-CL&VL ngày 28 tháng 08 năm 2023.
☘️☘️☘️Vì vậy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hợp Long xin trình Công văn này lên Qúy đơn vị về nội dung thay đổi mã số phòng LAS-XD của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi cấp mới như sau:
➡️ Mã số phòng thí nghiệm cũ : LAS-XD 1295
➡️ Mã số phòng thí nghiệm được cấp mới : LAS-XD 47.001
♻️♻️♻️ Thông báo Qúy đơn vị xem qua để Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hợp Long – Phòng Thí nghiệm và Kiểm định Chất lượng Công trình sử dụng mã số mới LAS-XD 47.001 tham giá Dự án, hoàn thành tốt công việc đúng tiến độ và chất lượng.
————————————————————————
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 47.001
🏚 161 Ngô Sĩ Liên, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : [email protected] Website: hoplong1295.com0914.081.889