HỢP LONG 1295 THAM GIA THÍ NGHIỆM TẠI DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐĂK MI – TỈNH ĐẮK NÔNG

DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐĂK MI – TỈNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM HỢP LONG
Phòng thí nghiệm và KĐ chất lượng LAS-XD 1295
🏚 16B Lê Ngung, Thành phố Quảng Ngãi
☎️ : 0914081889 Mail : hoplong1295@gmail.com Website: hoplong1295.com

Hình 1: Trung tâm thương mại Đăk Mil – tỉnh Đăk Nông


Hình 2: Kỹ thuật đang tiến hành Siêu âm cọc khoan nhồi Trung tâm thương mại Đăk Mil – tỉnh Đăk Nông


0914.081.889